các phần mêm tiện ích cho yahoo meseger nha

Go down

các phần mêm tiện ích cho yahoo meseger nha

Bài gửi by gianggiangonline on Wed Feb 09, 2011 3:07 pm

Nhng “đc chiêu” vi YAHOO!
MESSENGER1) Hin th các emoticons n ca Yahoo!
Messenger( Y!M) ngay trên c
a s chat


Các biu tượng vui emoticon
góp ph
n th hin được tâm trng ca người chat, làm cho
bu
i tán gu tr nên sinh động hơn. Ngoài các biu tượng mc định Y!M còn có
thêm các bi
u tượng n rt độc đáo và tin ích
YsmileSetup.exe s
giúp tích hp các biu tượng n này ngay vào
c
a s chat cho bn, quá tuyt vi và khi bn thay li mi đi ung cà fê bng 1 tách cà
phê nóng b
c khói hoc li chào bn gái bng mt bông hoa hng.


2) Làm sao để biết đối phương INVISIBLE có
ONLINE hay không , có dùng Webcam khôngCông c YAHOO BUDDY
SPY có th
giúp bn vic này rt xut sc.Sau khi cài đặt, bn chy chương trình , nhp vào
nickname/password c
a bn khi Login vào
Y!M và click nút Login, ch
ương trình t động chuyn qua Buddy Spy Spying.


Bn nhp nickname cn kim tra vào User
Settings, b
m Scan. Kết qu s hin phn bên dưới gm có tình trng On/Offline,
có b
t Webcam hay
không ,
đang phòng chat
nào. B
n có th xem profile ca nickname đó hoc gi thông đip (message) đến h bng cách chn nickname
trong danh sách k
ết qu, bm chut phi và chn chc năng Send Mess/
View Profiles trong khung menu m
i xut hin.


3) Có th xem Webcam mà đối phương không biết bn là ai


Vi Y! CAM hoc Cammer bn có th gi thông đip “đòi xem Webcam” đến đối phương vi tình trng Anonymous (n danh – đối phương s không biết nick ca bn). Tt nhiên h vn có th n “no” để t chi.


-Vi Cammer : bn nhp nick mun xem WC vào
khung “Who to View” và ch
n menu File>> View Cam.


- Vi Y! CAM : chn menu LOGIN
>> LOGIN , nh
p nick mun xem và n LOGIN ( tt c nhng link hoc nút khác trên
Y! CAM ch
để vui ch không có tác dng gì).


4) T xóa nick ca mình trong
FriendLIST c
a đối phương


Đôi khi vì lý do
t
ế nh, bn không mun nick ca bn hin din trong
FriendLIST c
a ai đó, nếu không th yêu cu h xóa đi 1 cách lch s thì bn có th dùng tin ích Zaks No
Buddy. Ch
y chương trình ,bn nhp vào như sau:


- Your YAhoo! ID: nhp vào nick Y!M ca bn.


- Password: nhp password ng vi nick trên.


- Remove Yahoo! ID: nhp nick ca đối phương vào.


Sau đó bm Click to
Remove their ID . N
ếu xóa thành
công s
có thông báo:
REMOVED abc from xyz Friendlist.Chú ý: do chương trình viết bng VB nên cn 1 s thư vin DLL trong khi
ch
y ( www.zakie.fsnet.co.uk/messy/vbrundll.exe)


5) S dng nhiu nick Y!M cùng
1 lúcXin gii thiu 2 công c Y! Patch và Y!
Multi-Gold6.Bn ch cn chép tp tin Y! Patch
này vào th
ư mc đã cài đặt Y!M ( thường là
C:\Program Files\Yahoo\Messenger) và ch
y nó (phi tt YM trước khi chy Y! Patch). Chương trình s to file backup
là ypager.bak, sau này n
ếu có trc trc bn có th đổi tên thành Ypager.exe để s dng li như bình thường.


Còn đối vi Y!
Multi-Gold6, b
n có th chy trc tiếp cùng lúc vi Y!M, vì t bn thân nó cũng là mt trình
Messenger( v 6.0.0.1671).6) Sưu tp Avatar độc đáo ca bn bè


Hãy dùng tin ích nh xíu Display
Grabber, nó s
tìm và chép tt c avatar ca nhng người mà bn đã chat vào thư mc do bn ch định


7) HIn th tên bài hát đang nghe bng WinAMP trên
statusBn có thói quen
nghe nh
c bng WInAMP và mun biết mi người trong
FrienList c
a mình biết bn đang nghe bn nhc, ca s nào đang hát? Có th dùng Plugin
cho WinAMP nh
ư Msgramp hoc chương trình Y! Amp
6 nh
gn và không cn cài đặt. C hai đều có nhim v hin th tên bài hát
cùng ca s
ĩ lên Status ca bn.


Cool Tt qung cáo trên
YAHOOBn không thích
các banner qu
ng cáo ( khi
vào room chung, trên Webcam, ho
c ImViroment...) gây phin phc? Hãy g b chúng bng công c Noad2. Chy Noad2.exe , nó s t gii nén và chép
th
ư mc noad2 vào thư mc Yahoo. Sau đó, bn chy file
Removerbanner.reg
để b qung cáo đi.


9) Xem li ni dung tp tin chat đã lưu mà không cn m li Y!M


Y!M lưu li các đon chat dưới dng tp tin *.DAT và
n
ếu không login
vào Y!M (online) thì không th
xem được . Lúc này bn cn dùng 1 trong các tin ích sau để gii mã tp tin *.DAT mà không cn login vào YAHOO.


YahDecode rt nh gn, chy trc tiếp, không cn cài đặt. Tuy nhiên nếu mun xem c biu tượng emoticon, bn hãy dùng
Super Yahoo Messenger Archive Decoder , ch
ương trình này cho phép kích hot tính năng Message
Archive và:- Khóa chương trình để ch có người biết password mi xem được ni dung file
*.DAT.- Lưu nhiu file *.DAT
cùng lúc d
ưới dng TEXT hoc HTML( s th hin được c emoticon).


C 2 chương trình đều t động dò tìm các
file *.DAT trong th
ư mc cài đặt Y!M giúp bn.

Bao |
the thao|
Tin Kinh te

gianggiangonline
Cấp 1
Cấp 1

Tổng số bài gửi : 4
Join date : 10/09/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết